Assemblea 4-5-2017, 20:00 h a la Base

El 4 de maig a les 20 h, tenim assemblea a la Base. Aquesta assemblea és especialment important per clarificar les vies d’organització i comunicació interna i per posar en comú la feina que estan duent a terme les diferents comissions. L’ordre del dia serà el següent:

0. Repàs i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general del 7 d’abril.

1. Parcel·les XL: possibles solucions i com implementar-les. Votació per prendre una decisió definitiva consensuada.

2. Torn de paraula per comissions per tal que presentin les accions dutes a terme fins ara, les propostes i plans a curs termini, i els problemes que han anat sorgint i les solucions proposades. Els representants de les diferents comisssions seran:

  • Tècnica i agrícola: Jordi José (reg); Carol (gestions amb el districte en relació amb el reg); Montse (diverses propostes).
  • Seguiment: Serena, Jordi José.
  • Activitats: Rosana.
  • Tresoreria: Carmen.
  • Comunicació: Anna, Esteve, Carol, Montse.

3. Modificacions del reglament intern i dels estatuts i gestions fetes amb la Generalitat: Carol

4. Preguntes i respostes, demandes i possibles solucions.

Ens veiem a les 20h a la Base!