Presentació del grup de biodiversitat

Com ja vam anunciar a aquesta publicació de juliol, a l’assemblea general del passat 4 de juliol es va decidir crear un grup per fomentar la biodiversitat a l’hort. Aquest grup ja compta amb la participació de 10 hortolanes i hortolans, sota la coordinació de l’hortolà Albert Manero.

Compartim aquí el document de presentació del grup, on expliquem els objectius, funcionament i possibles accions i activitats.