Documents importants

En aquest apartat es recull tota la documentació actualitzada important per als socis i sòcies:

a) Els estatuts, el reglament intern de l’associació, el conveni signat amb el Districte i l’estudi de viabilitat agronòmica de l’hort.

b) Power Point i pdf de la presentació que es va passar a la I Assemblea General (07/04/201), amb els extractes més rellevants sobre el Reglament intern, les parades en crestall i les comissions internes de l’associació.

c) El full de sol·licitud d’una parcel·la, tant per a unitats familiars com per a entitats.

d) La llista d’espera per demanar una parcel·la a dia 11/11/2017.

e) Actes:

1. L’acta de la I Assemblea General (07/04/2017).

2. L’acta de la II Assemblea General (04/05/2017).

3. L’acta de la III Assemblea General (01/06/2017).

4. L’acta de la IV Assemblea General (06/07/2017).

5. L’acta de la V Assemblea General (03/08/2017).

6. L’acta de la VI Assemblea General (16/09/2017).

Anuncis