Documents importants

En aquest apartat es recull tota la documentació actualitzada important per als socis i sòcies:

a) Els estatuts, el reglament intern de l’associació, el conveni signat amb el Districte i l’estudi de viabilitat agronòmica de l’hort.

b) La llista d’espera per tenir una parcel·la a l’hort a dia 04/05/2018 (24 persones)

c) Actes d’assemblees:

1. Acta assemblea ordinària 07/04/2017.

2. Acta assemblea ordinària 04/05/2017.

3. Acta assemblea ordinària 01/06/2017.

4. Acta assemblea ordinària 06/07/2017.

5. Acta assemblea ordinària 03/08/2017.

6. Acta assemblea ordinària 16/09/2017.

7. Acta assemblea ordinària 11/11/2017.

8. Acta assemblea ordinària 16/12/2017

8. Acta assemblea anual 14/04/2018

9. Acta assemblea ordinària 02/6/2018.

Anuncis