Biodiversitat

Inaugurem un nou espai al nostre blog per divulgar com l’ hort de la Font Trobada contribueix a fomentar la biodiversitat a la ciutat, començant amb els ocells, i en concret, les orenetes.

Orenetes cua-blanca a L’hort de la font trobada. Autor: Albert Manero

Aquests dies molts hortolans hem vist com les orenetes cua-blanca (Delichon urbicum) i les orenetes comunes (Hirundo rustica) ens acompanyaven durant les nostres feines de manteniment a l’hort. Atrafegades bevent aigua, però sobretot recollint fang per a la construcció dels nius, volaven acrobàticament al nostre voltant. En aquest vídeo les podeu veure en acció.

La disponibilitat de fang és justament un dels elements més limitants per a la seva nidificació. La construcció dels seus característics nius, enganxats a les parets dels edificis, necessita de grans quantitats de fang. Just la “nostra” font, i les zones d’acumulació i embassament que es creen camí de l’antiga riera dels Tarongers, segurament permeten que la colònia present al barri del Poble-sec sigui viable. En aquest vídeo podeu veure una construint un niu al barri.

L’Albert, un dels hortolans, seguint el Projecte orenetes impulsat per l’Institut Català d’Ornitologia, ha realitzat el cens primaveral de nius d’oreneta cua-blanca al Poble-sec. Hi hadetectat desenes de nius! Es poden veure al següent enllaç: https://www.orenetes.cat/veure-dades/unitat/4256/. És una fantàstica noticia ja es tracta d’una espècie indicadora de la qualitat ambiental de la nostra ciutat i alhora una espècie protegida, com la resta d’ocells insectívors.

Tot i que segur que a Montjuïc hi ha altres zones amb fang, la majoria són temporals degudes a situacions de pluja, i ben poques es mantenen tot l’any com al nostre hort. Potser no és casualitat, que tant en el darrer cens disponible de l’any 2002, com al realitzat aquest any, tots els nius detectats al barri són molt propers a l’hort. Així doncs, podem pràcticament assegurar que l’Hort de la Font Trobada és un espai essencial per a la seva nidificació, en proporcionar fang i aliment a aquestes i altres espècies. Alhora, aquests fantàstics ocells migradors que podem observar durant la primavera i estiu, ens ajuden al control de plagues ja que són voraços consumidors d’insectes. Una simbiosi perfecte!

Oreneta cua-blanca (Delichon urbicum). Font: wikipedia

I no només orenetes, també s’està potenciant a l’hort la cria d’altres ocells insectívors com els falciots o els ballesters. L’associació Galanthus natura, amb coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona, ha instal·lat caixes niu per aquestes espècies aprofitant unes obres que s’estaven realitzant a un dels talussos de l’hort. Esperem que, o bé aquest any o sinó el proper, aquests ocells tant característics de l’estiu també ens acompanyin.

L’Hort de la Font Trobada és un projecte comunitari per difondre pràctiques d’agricultura ecologica i generar sobirania alimentària al barri, però també un espai molt important per a la biodiversitat de la nostra ciutat.

Una oreneta no fa estiu, però amb fang de l’hort prepara el seu niu.

Principals espècies d’orenetes, falciots i ballesters de Catalunya. Font: ICO – Projecte Orenetes