Comissions

Les comissions que hi ha dins de l’hort de la Font Trobada són:

1. Comissió tècnica i agrícola. 

La comissió tècnica i agrícola tindrà com a tasca principal informar o cercar informació per aplicar tècniques ecològiques i de permacultura de conreu i tractaments de plagues per millorar la producció de l’hort, així com aconseguir adob produït amb mètodes naturals.

2. Comissió de comunicació

La Comissió de Comunicació tindrà com a tasca principal tots els temes relacionats amb la comunicació tant interns com externs, així com la comunicació amb els socis i el control de les llistes d’espera.

3. Comissió de secretaria i tresoreria

La Comissió de Secretaria i Tresoreria tindrà com a tasques principals portar la comptabilitat i l’economia de la Associació.

4. Comissió d’activitats i/o festes

La Comissió d’activitats i/o festes tindrà com a tasques principals  donar suport organitzatiu, logístic, i formatiu a les activitats agrícoles, alimentaries, pedagògiques i socials pròpies de l’associació i descrites als nostres estatuts i desenvolupades per les diferents comissions.

5. Comissió de control i seguiment

Resoldrà qualsevol incidència, dany o desperfecte que es pugui produir  a l’hort  o a les seves instal·lacions, i vetllarà pel bon funcionament de l’Associació d’acord amb les normes regulades al Reglament de règim intern de l’Associació de l’hort de la Font Trobada.

Anuncis