Documents importants

En aquest apartat es recull tota la documentació actualitzada important per als socis i sòcies:

a) Els estatuts, el reglament intern de l’associació i l’estudi de viabilitat agronòmica de l’hort.

b) Tractaments preventius i curatius ecológics recomanats.

c) Assemblees: per protecció de dades, les actes d’assemblees no es poden publicar aquí, ja que podrien contenir informació de caràcter personal. Indiquem les dates de les assemblees realitzades. Les actes s’envien per e-mail als membres de l’associació i estan a la seva disposició si desitgen consultar-les a posteriori.

2017: 07/04/2017; 04/05/2017; 01/06/2017; 06/07/2017; 03/08/2017; 16/09/2017; 11/11/2017; 16/12/2017.

2018: 14/04/2018; 02/6/2018; 01/7/2018; 30/9/2018.

2019: 06/04/2019; 06/10/2019.

2020: 04/07/2020.

2021: 13/03/2021, 17/04/2021, 15/05/2021, 12/06/2021, 18/09/2021

d) La llista d’espera per sol·licitar una parcel·la a l’hort a 18/04/2021 (tenim 29 persones a la llista). Aclariment: la llista d’espera inicial es va tancar al juny de 2017 amb 50 persones, i es va tornar a obrir el dia 1 d’octubre de 2019. En 1 mes vam rebre 52 peticions més i actualment la llista torna a estar tancada.

e) Informes d’activitats anuals: aquests informes es preparen per enviar-los a l’Ajuntament com a part del seguiment acordat al conveni de cessió de l’espai. Es poden descarregar als següents enllaços: Informe anual AHFT 2017, Informe anual AHFT 2018, Informe anual AHFT 2019, Informe anual AHFT 2020.