Recomanacions generals

Aquesta pàgina conté instruccions per posar en marxa la parcel·la, recomanacions pels diferents cultius i com prevenir plagues.

Sistema de conreu

Com sabeu, el sistema de conreu preferit a l’hort de la Font Trobada són les parades en crestall. En aquest document s’explica com funcionen.

Com comencem a treballar l’hort?

A continuació resumim les passes a seguir per començar a treballar un hort amb parades en crestall. :

  1. Llaurem la terra.
  2. L’adobem amb fems de cavall o altres fems ecològics, que barrejarem bé amb la terra perquè puguin alimentar les arrels de les plantes.
  3. Anivellem l’hort: que quedi ben pla.
  4. Escampem 2 centímetres de compost vegetal per la superfície de l’hort.
  5. Posem tres totxos al mig, equidistants els uns dels altres.
  6. Sembrem amb molta densitat i, entre els totxos, hi plantem herbes aromàtiques i flors que afavoreixin la pol·linització.

Consells per cultivar tomàquets i carbassons

En aquest enllaç trobareu consells per cultivar tomàquets i carbassons.

Plagues

Una de les principals tasques a l’hort va encaminada a prevenir les plagues. En aquest enllaç trobareu informació sobre les plagues més comunes i com prevenir-les o remediar-les.