Assemblea 1 de juny

Dijous, 1 de juny, hi ha prevista l’assemblea general ordinària de l’associació, que es fa cada primer dijous de mes. Com que a la Base no hi ha cap espai disponible, la farem a les 19.30h a l’hort. L’ordre del dia serà el següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió del dijous 4 de maig.
 2. Torn informatiu de les diferents comissions:
  • Comissió de secretaria i tresoreria.
  • Comissió de reg.
  • Comissió de gestió i seguiment.
  • Comissió d’activitats i festes.
  • Comissió tècnica i agrícola.
  • Comissió de comunicació (tancament de la llista d’espera, protocol per donar-se de baixa de l’associació).
 3. Assignació de les deu parcel·les reservades per a l’Ajuntament.
 4. Autonomia de les comissions: totes les despeses proposades per les diferents comissions haurien de ser aprovades per l’assemblea amb el vist-i-plau de la comissió de secretaria i tresoreria.
 5. Precs i preguntes.
Anuncis

Assemblea 4 de maig

Trobadors i trobadores,

El 4 de maig a les 20 h, tenim assemblea ordinària a la Base. Aquesta assemblea és especialment important per clarificar les vies d’organització i comunicació interna i per posar en comú la feina que estan duent a terme les diferents comissions. L’ordre del dia serà el següent:

0. Repàs i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general del 7 d’abril.

1. Parcel·les XL: possibles solucions i com implementar-les. Votació per prendre una decisió definitiva consensuada.

2. Torn de paraula per comissions per tal que presentin les accions dutes a terme fins ara, les propostes i plans a curs termini, i els problemes que han anat sorgint i les solucions proposades. Els representants de les diferents comisssions seran:

 • Tècnica i agrícola: Jordi José (reg); Carol (gestions amb el districte en relació amb el reg); Montse (diverses propostes).
 • Seguiment: Serena, Jordi José.
 • Activitats: Rosana.
 • Tresoreria: Carmen.
 • Comunicació: Anna, Esteve, Carol, Montse.

3. Modificacions del reglament intern i dels estatuts i gestions fetes amb la Generalitat: Carol

4. Preguntes i respostes, demandes i possibles solucions.

Ens veiem a les 20h a la Base!