Notícies de tardor 2018

Trobadores que la terra treballeu: la tardor ha arribat! Les temperatures encara son suaus, però el sol i la llum ja no són com abans… Diumenge passat, 30 de setembre, vam fer assemblea a l’hort i quan vam acabar ja era fosc. Però no ens desanimem. L’assemblea va comptar amb un nombrós grup de trobadores i va ser molt profitosa. La nostra companya Jeanne, entusiasta hortolana, ens va recordar que el nostre hort hauria de ser un projecte comunitari i ens va encomanar les ganes de col·laborar més entre nosaltres. Entre totes van pensar maneras de fomentar la col·laboració. Us recomanem llegir l’acta de l’assemblea per saber com ho farem, (la vam enviar per email).

Us recordem que diumenge 7 d’octubre, de 17:00 a 20:00 farem neteja comunitària de l’hort. Veniu que tenim molta feina a fer!

Assemblea 1-6-2017, 19:30 a l’hort

Dijous, 1 de juny, a les 19.30h farem assemblea a l’hort. L’ordre del dia serà:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió del dijous 4 de maig.
 2. Torn informatiu de les diferents comissions:
  • Comissió de secretaria i tresoreria.
  • Comissió de reg.
  • Comissió de gestió i seguiment.
  • Comissió d’activitats i festes.
  • Comissió tècnica i agrícola.
  • Comissió de comunicació (tancament de la llista d’espera, protocol per donar-se de baixa de l’associació).
 3. Assignació de les deu parcel·les reservades per a l’Ajuntament.
 4. Autonomia de les comissions: totes les despeses proposades per les diferents comissions haurien de ser aprovades per l’assemblea amb el vist-i-plau de la comissió de secretaria i tresoreria.
 5. Precs i preguntes.

Assemblea 4-5-2017, 20:00 h a la Base

El 4 de maig a les 20 h, tenim assemblea a la Base. Aquesta assemblea és especialment important per clarificar les vies d’organització i comunicació interna i per posar en comú la feina que estan duent a terme les diferents comissions. L’ordre del dia serà el següent:

0. Repàs i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea general del 7 d’abril.

1. Parcel·les XL: possibles solucions i com implementar-les. Votació per prendre una decisió definitiva consensuada.

2. Torn de paraula per comissions per tal que presentin les accions dutes a terme fins ara, les propostes i plans a curs termini, i els problemes que han anat sorgint i les solucions proposades. Els representants de les diferents comisssions seran:

 • Tècnica i agrícola: Jordi José (reg); Carol (gestions amb el districte en relació amb el reg); Montse (diverses propostes).
 • Seguiment: Serena, Jordi José.
 • Activitats: Rosana.
 • Tresoreria: Carmen.
 • Comunicació: Anna, Esteve, Carol, Montse.

3. Modificacions del reglament intern i dels estatuts i gestions fetes amb la Generalitat: Carol

4. Preguntes i respostes, demandes i possibles solucions.

Ens veiem a les 20h a la Base!